Om bloggen

Bilden ovan är ett utklipp från ”Report on British Fossil Reptiles”, 1842, av Richard Owen, och visar stycket där ordet dinosaurie för första gången lanseras i skrift. Owen vill här fastslå att vissa av de stora urtidsdjur man funnit fossil av uppvisar så pass särpräglade drag att de borde erkännas som en egen taxonomisk grupp. Genom att kombinera grekiskans deinos (skräckinjagande, kraftfull eller häpnadsväckande) och sauros (ödla) ger Owen gruppen namnet Dinosauria. Resten är historia.

En historia om skräcködlor, utdöda djur och en svunnen värld, ofantligt avlägsen men ständigt närvarande och levande såväl i vetenskap som i populärkultur. Den här bloggen handlar om den världen.